مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

دکتر احمد کاویانی

استاد، گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

1374، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی عمومی:

جراحی عمومی، 1، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:     

جراحی پستان، 2008، دانشگاه پاریس

فلوشیپ فوق تخصصی:              

جراحی سرطان، 2019، دانشگاه مونترال، کانادا

فلوشیپ فوق تخصصی:

استادتمام، دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمی:                              

بیمارستان امام خمینی تهران- 90 611-021

محل فعالیت (دانشگاهی) :         

بیمارستان لاله تهران- 67 10 57 88-021

محل فعالیت (خصوصی) :

میدان توانیر، پلاک 3، واحد 42

آدرس مطب:

37 39 66 88-021

تلفن:

98 16 87 88-021

فاکس:

 

 

 

 

 

 

Academic Rank:

Full Professor, Tehran University  

School:

Medicine  

Department:

Surgery  

Total number of citation(according to Google Scholar till Dec 2018)

1067

H index

16

i-10 indx

19

Research Gate Score

32.16

Tel:

+15146015031

Email:

ahmad.kaviani@gmail.com

Homepage:

www.tums.ac.ir/faculties/akaviani

Birth Date:

11 Sep 1969  

Birth Place:

Ghazvin, Iran 

Marital Status:

Married 

 

 

 Personal and Academic Information

 

 

Ahmad Kaviani

Last updated: June 2019

 

 Education

 

Cancer Surgery Fellowship, University of Montreal, Montreal, Canada, 2018-present

 

Post graduate University Diploma on Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery, Paris XI University, Gustave-Roussy Institute, Paris, France, 2007-2008

 

Fellowship on cancer and surgery fellowship (AFSA), Paris V and Paris VI University, Curie Institute, Paris, France, 2006-2007

 

Fellowship in Medical Education, TUMS, Tehran, Iran, February - March 2005

 

Doctor of Board Certification of General Surgery, TUMS, Tehran, Iran, Sep. 1999.(6th top rank in Iran).

 

Resident of General Surgery, Imam Hospital and Cancer Institute, TUMS, 1995-1999.

 

Medicine diploma, TUMS, 1987-1995.


 

 

 Positions Held

 

Full Professor, Department of Surgery, TUMS*, January 2015- present.

*TUMS: Tehran University of Medical Sciences is the top rank medical university in Iran.

 

Editor-in-Chief and Chairman, Archives of Breast Cancer Journal, 2013-present.

 

Dean, Virtual Faculty, Tehran University of Medical Sciences, 2013-2018.

 

Program coordinator, Breast Cancer Surgery fellowship program,TUMS, 2015-2018.

 

Research Deputy, Department of Surgery, TUMS, 2010-2018.

 

President of Imam Khomeini University Hospital,TUMS, 2008-2010.

 

Director, “Maps of Science for TUMS in the horizon of 2025”, TUMS,2008-2009

 

Associate Professor, Department of Medical Ethics, TUMS, 2008.

 

Associate Professor of surgery, Surgery department, TUMS, 2008.

 

Director, Research Development Center, TUMS. 2004- 2006

 

Deputy of educational affaires, Surgery Department, TUMS, 2004-2006.

 

Associate Editor, Iranian Journal of Breast Disease, 2008-present.

 

Chairman, Biannual Iranian Congress on Breast Cancer, 2004, 2006, 2009, and 2011.

 

Director, Iranian Center for Breast Cancer (ICBC).  2000- 2004.

 

Editor in Chief, Iranian Journal of Laser in Medicine.2001-2006.

 

Member of Iranian top committee of “CME Surgery”, 2003- 2005.


 

 

 

 

Scientific activities for the public

Publications:

Books:

1.     KavianiA, Ebrahimi M, et al. A journey with Breast Cancer”. Ebtekare-Danesh publication 2010, 2015. Tehran, Iran. (in Persian).

This book has 263 pages divided into chapters in 4 different categories.  The categories are:

a.     Breast Cancer; an unexpected journey

b.     Necessary information of the journey

c.     Events during the trip

d.     Return to the healthy home

 

2.     KavianiA,Lotfi A, “Lymphedema after breast cancer treatment, what patients should know”. Tehran University of Medical Sciences press, 2007, 2009, 2011, 2013. Tehran, Iran (in Perian).

 

 1. Ebrahimi A, Kaviani A., et al.  Anotherlive after breast cancer” , Iranian Center for Breast Cancer press, 2011, Tehran, Iran. (in Persian)

 

 1. Olfat Bakhsh A., Kaviani A.,Breast Cancer for the health care providers”. Official publication of Iranian Ministry of Health, 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

 

 1. Kaviani A, et al, “Breast Cancer”. Official publication of Iranian Ministry of Health, 2010, Tehran, Iran. (in Persian).

Pprivate practice

 

 

 

 


Infrastructure and start:

Start private practice as out-patients breast clinic in 2009 in a small flat in north of Tehran. The infrastructure of the office (required software and hardware) is prepared during 2008.

From the first day all processes for the patients’ records are planned to be paperless. The medical data of the patients are entered to the software (Hakim, pegahsoft®) and all documents of the patients were scanned and saved in the individual electronic record of each patient. Now, after about six years the records of more than 3000 patients (containing 1300 breast cancer patients) are saved in Dr Kaviani’s private database.

 

Surgery:

In  2008 Dr Kaviani has contributed in Laleh Private hospital and Shaghayegh Daycare Center. All surgeries in private setting, therapeutic, cosmetic, or reconstructive have been done in these two renown medical center in Tehran. Simultaneously, the medical data of the operations are entered to the same software from distant internet connections. During these years in both private and public sectors, more than 2500 breast surgeries are done by Dr Kaviani. Out of about them, 1100 cases of Oncoplastic Breast Surgery, 100 Conventional Breast conserving surgery, 950 mastectomies, 250 breast reconstruction, and 120 cosmetic breast surgeries have been done. For the Oncoplastic breast surgeries and the cosmetic and reconstructive breast surgeries, there is a separate folder for each patient dedicated to pre-op and post-op photos, which is saved confidentially in their electronic medical records.

 

Research:

Based on the golden database more than 75 research articles have been published in peer reviewed national and international medical journals.

 

Archives of Breast Cancer:

In 2013, Dr Kaviani has started publishing a new medical journal named “Archives of Breast Cancer” (ABC).

ABC is an open access, peer-reviewed quarterly journal that publishes articles on all aspects of breast cancer research. Its international and specialty diversity of the editorial board of journal lead this journal to cover all aspects of breast diseases from different part of the world. Its address on the web is: www.ArchBreastCancer.com.

 

Kaviani Breast Diseases Institute:

To develop the activities Dr Kaviani has now started founding an institute to cover all “public education”, “disease management”, and “researches” in the field of breast cancer. He calls this private institute as “Kaviani Breast Diseases Institute”.

Experiences

 

 

Advanced training in Telemedicine, University Camerino-TUMS, Italy-Tehran, 2018

 

Advance workshop on journal Editorial, Elsevier Science workshop, October 2014

 

Director, organizer, and the main operator of “live surgery workshops on oncoplastic and reconstructive breast surgery” Tehran Breast Cancer congress, 2010, 2011, 2013 and 2014, 2016, and 2017.(8 workshops).

 

Lecturer in Oncoplastic Surgery workshop, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, 2008- 2012, 2013.

 

Advanced Oncoplastic Breast Surgery Course, Curie Institute, Paris France, October 2007

 

Question Master's Workshop for Surgery Exams, Ministry of Health and Medical Education, Tehran Iran, Dec. 2000.

 

Courses of Laser Surgery, Ministry of Public Health of Russia, State Research center for Laser. Medicine, Moscow, RussiaOct.-Nov. 2000

 

Low Level Laser Therapy “Educational Course” Sep. 2003 Edinburgh Scotland.

 

Skin Photodynamic Therapy “Educational Course” Sep. 2003 Edinburgh Scotland.

 

WHO/EMRO National Training Course (Research Proposals and Scientific Reports) December 2003, Tehran Iran.

 

Lecturer of Research Methodology, TUMS, 1995-6.

 Honors, Distinctions, and Scientific Societies Membership

 

American Society of Breast Surgeons, Member, 2017-present.

 

Société Française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM), Member, 2007-present.

 

European society for surgical Oncology (ESSO), Member, 2002-present

 

American Society of Laser Medicine and Surgery (ASLMS), Fellow, 2002-2006.

 

Member of Iranian CME in surgery, 2000-2003 and 2005

 

 

 

 Computer Knowledge

 

Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe PDF and SPSS.

OJS journal Manager

 

 

Language skills

 

Persian: Maternal Language

English: Fluent, IELTS exam total score 7

French: Fluent, TCF exam total score B2

           

 Interests

 

General Interests: Sport especially Swimming and Tennis, Traveling with Family

 

Professional Interests:

               Breast Surgery, especially Oncoplastic, plastic and reconstructive Surgery

               Medical Ethics, especially professionalism in Medicine

 

 


 

 Publications

 

Books: (4)

 

 1. Olfat-Bakhsh A, Kaviani A, et al “Algorithms in Breast disease management, ICBC Protocol.” Iranian Center for Breast Cancer (ICBC)) Press, Tehran, Iran, 2011, In English. First Edition.

It is written in English. It is available in ICBC website and so in my personal website at http://www.kbdi.ir/FileManager/BCRC%20PROTOCOL%202013.pdf.

 

 1. Olfat-Bakhsh A, Kaviani A, et al “Algorithms in Breast disease management, ICBC Protocol.” Iranian Center for Breast Cancer (ICBC)) Press, Tehran, Iran, 2013, In English. Second Edition. In English.

 

 1. KavianiA. et al, “Maps of sciences for Tehran University of Medical Sciences in the Horizon of 2025”, TUMS Official publication, 2009, Tehran Iran. In Persian.

 

4.     HagigatSh., Harirchi I., Kaviani A. "Breast Management, a guideline on common diseases". ICBC publicationi, 2002. Tehran, Iran. In English.

 

 

Articles: (72)

 

1.    Kaviani A., Zand s., Amir-Ganjuei A., Younan R., Salmon R. “ An Optimized Novel Level I Oncoplastic Breast Surgery Technique for Breast Tumors Located in the Upper Inner Quadrant of the Breast, Far from the Nipple-Areola Complex: The “Cross” Technique”.

Plastic Reconstructive Surgery GO. June 2019, [ahead of Pubmed]

 

2.    Kaviani A, Vasigh M, Omranipour R, Mahmoudzadeh H, Elahi A, Farivar L, Zand S. “Idiopathic granulomatous mastitis: Looking for the most effective therapy with the least side effects according to the severity of the disease in 374 patients in Iran.”

Breast J. 2019 May 13. doi: 10.1111/tbj.13300.

 

3.    Olfatbakhsh A., Haghighat S., Tabari MR., Hashemi E., Sari F., Kaviani A.,

Patient Satisfaction and Body Image Following Mastectomy, Breast-Conserving Therapy, and Mastectomy With Reconstruction: A Study in Iran”.

Arch Breast Cancer, 2018. 5(4):173-182.

 

4.    Zand S., Jalili R., Emami Razavi H., Najafi M., Kaviani A. Warfarin Induced Necrosis of the Breast: A Case Report”.

Arch Breast Cancer, 2018. 5(4):189-91. doi: 10.32768/abc.201854189-191

 

5.    Vasigh M, Kaviani A, Assarian A, Nakhlis F. The Risk of Breast Cancer and the Role of Chemoprevention in Women with Atypical Ductal or Lobular Hyperplasia”.

Arch Breast Cancer. 2018. 5(2):52-57.

 

6.    Arefanian S, Azizaddini S, Neishaboury M, Zand S, Saadat S, Kaviani A. “A Study on Predisposing Factors to Breast Ptosis”.

Arch Breast Cancer. 2018  5(2): 63-7.

 

7.    Esmaeili R, Abdoli N, Yadegari F, Neishaboury M, Farahmand LKaviani A, Majidzadeh-A K. Unique CD44 intronic SNP is associated with tumor grade in breast cancer: a case control study and in silico analysis.

Cancer Cell Int. 2018. 23;18:28.

 

8.    Borjalilu  S., Karbakhsh M., Sadighi S., Kaviani A.Clinicians’ Practice and Perception of Disclosure Model for Breaking Bad News to Breast Cancer Patients”.

Arch Breast Cancer. 2018. .5(1):15-25.

 

9.    Mashoori N., Zand S., Movafaghi SM., Azmoodeh F., Kaviani A. “Adenoid Cystic Carcinoma of Breast: A Rare Case Report”.

Arch Breast Cancer. 2018. .5(1):45-49.

 

10. Safavi A., Kaviani A., Mohammadzadeh N., Zand S., Elahi A., Krag D.

Breast Cancer Prognostication by Pathologic Node Staging (pN-staging) System Versus Lymph Node Ratio (LNR): A Critical Review of Conflicts With Number of Nodes, Z-0011 Trial, Staging Cut-points, Neo-adjuvant Therapy, and Survival Estimation.”

Arch Breast Cancer. 2017. 4(4): 110-123.

 

11. Mashoori N., Zand S., Nazemian R., Kaviani A. Effect of the Surgery Type, Mastectomy vs. Breast Conserving Surgery, on Outcomes of Patients With Locally Advanced Breast Cancer Receiving Neoadjuvant Therapy

Arch Breast Cancer. 2017. 4(4): 129-135.

 

12. Kaviani A., Karbakhsh A., Saeeidi Tehrani S. Jamei K. “ABC of Medical Ethics and Professionalism in the Breast Clinic”.

Arch Breast Cancer. 2017.4(3):75-80.

 

13. Shahi F., Zand S., AbdollahZadegan S., NasiriBonaki  H., Labaf A., Fotouhi A., Kaviani A. “Conflict of Interest: The Attitude of Iranian Physicians Involved in Breast Cancer Management”.

Arch Breast Cancer. 2017.. 4(3):94-98.

 

14. Elyasinia F, Keramati MR, Ahmadi F, Rezaei S, Ashouri M, Parsaei R, Yaghoubi M, Elyasinia F, Aboutorabi A, Kaviani A. “Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Different Stages of Breast Cancer”.

Acta Med Iran. 2017. 55(4):228-232.

 

15. Gardaneh M, Shojaei S, Kaviani A, Behnam B. “GDNF induces RET-SRC-HER2-dependent growth in trastuzumab-sensitive but SRC-independent growth in resistant breast tumor cells”

Breast Cancer Res Treat. 2017. 162(2):231-241.

 

16. Kaviani A., Karbakhsh M., Saeeidi Tehrani S., Jamei K.ABC of Medical Ethics and Professionalism in the Breast Clinic 

Arch Breast Cancer, 2017,4(3):75-80.

 

17. BorjAlilu S., Kaviani a., Helmi S., Karbakhsh M., Mazaheri MA. Exploring the Role of Self-Efficacy for Coping With Breast Cancer: A Systematic Review” .

Arch Breast Cancer, 2017,4(2)42-57.

 

18. Kaviani A., Zand S., Karbaksh M., Azmoudeh-Ardalan F.

Synchronous Idiopathic Granulomatosis Mastitis and Breast Cancer: A Case Report and Review of Literature".

Arch Breast Cancer. 2017. 4(1):32-36.

 

 

19. Behboudi B., Neishaboury N., Elyasinia F., Najafi M., Kaviani A. Axillary Reverse Mapping: A Potentially Safe Procedure in Oncology”.

Arch Breast Cancer. 2016. 3(3):83-6.

 

 

20. Elyasinis F., Keramati M., Ahmadi F., Ashouri M., Moghadas V.,            Elyasinia F., Yaghoubi M., Aboutorabi A., Kaviani A. “Comparison of the Accuracy of Frozen Section in Morning and Afternoon Working Hours for Axillary Lymph Node Biopsy”.

Arch Breast Cancer. 2016. 3(4):130-4.

 

21. Borjalilu S., Karbakhsh M., Mirsharifi R., Davoodzadeh K., Aghili M., Kaviani A.,

“Measuring Attitude and Practice of Physic         Measuring Attitude and Practice of Physician toward Breakingian toward Breaking Bad News to the Breast Cancer Patients: Development and Validation of a Questionnaire”.

Arch Breast Cancer. 2016. 3(2):41-19.

 

22. Mohammadinejad P, Arya P, Esfandbod M, Kaviani A, Najafi M, Kashani L, Zeinoddini A, Emami SA, Akhondzadeh S. “CelecoxibVersus Diclofenac in Mild to Moderate Depression Management Among Breast Cancer Patients: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial”.

Ann Pharmacother. 2015 Sep;49(9):953-61.

 

23. Elyasinia F., Ahmadi F., Najafi M., Mahmoodzadeh H., Khalili M., Keramati MR., Parsaei R., Kaviani A. Effects of Wound Irrigation with Topical Phenytoin Solution During Modified Radical Mastectomy on Postoperative Seroma Formation”.

Arch Breast Cancer, 2015, 2(3):79-84.

 

24. Kaviani A., Mir MR., Daryani A., Bonyadi M., Ebrahimi M., Neishaboury M. Mmontazeri A., “Quality of Life after Breast Conservation versus Oncoplastic Surgery”.

Arch Breast Cancer, 2015. 2(2):9-14.

 

25. Aghili A., BarzegarTahmtan MR , Samiee F , Haddad P., AmoozgarHashemi F., Maddah A., Farhan F., Alikhassi A., Omranipour R.,Nedaee H., Kaviani A.

Ultrasound Accuracy in Determining the Tumor Depth for Boost Field Radiotherapy in Breast Cancer in Comparison With CT Scan Plus Clips.

Reports of Radiotherapy and Oncology. 2015, 2(1).

 

26. Beiki D, Krami F, Fallahi B, KavianiA, Harirchi I, Omranipour R, Erfani M, Farzanefar S, Fard-Esfahani A, Emami-Ardekani A, Saghari M, Eftekhari M.

“Evaluation of a new 99mTc-Bombesin analog in differentiation of malignant from benign breast tumors”.

Iran J Nucl Med 2015;23(2):103-107.

 

27. Jazayeri SBSaadat SRamezani RKaviani A. Incidence of primary breast cancer in Iran: Ten-year national cancer registry data report.

Cancer Epidemiol. 2015 Jun 9.pii: S1877-7821(15)00119-8. 2015.04.016

 

28. Najafi M.,Neishaboury M., Ghafari N, Haghighat S., Memari F.,Kaviani A. Surgeons' Perspectives on Surgery of Breast Cancer in Iran: The Pattern and Determinants

Arch Breast Cancer 2015. 2(2):21-26.

 

29. Olfatbakhsh A, Mehrdad N, Ebrahimi M, Alavi N, Hashemi E, Kaviani A, Najafi M, Haghighat S, Arefanian S.”Evaluation of factors impacting cosmetic outcome of breast conservative surgery - a study in iran”.

Asian Pacific  Journal of Cancer Prevention.

2015;16(6):2203-7.

 

30. Mashoori N, Zand S, Movafaghi S, Azmoudeh-Ardalan F, Kaviani A. “Adenoid Cystic Carcinoma of Breast: A Rare Case Report.”

Arch Breast Cancer. 5(1):44-9.

 

31. Neishaboury M, Aboutorabi A, Behboudi B, Mirminachi B, Jamei K, Kord Zanganeh M, Kaviani A. “Impact of Age on Survival of Patients with Operable Breast Cancer.

Arch Breast Cancer, 2015, 2(4):109-13. 

 

32. Najafi M., Salmon RJ, Kaviani A. “Oncological Outcome of Oncoplastic Breast Surgery: A Review of the Literature.

Arch Breast Cancer, 2015, 2 (1), 5-14.

 

33. KavianiA ,Safavi A, Mirsharifi R. “Immediate and delayed contralateral symmetrization in oncoplastic breast reduction: patients' choices and technique formulation”.

Plastic and Reconstructive Surgery, Glob Open. 2015. 6;3(1):e286.

 

34. KavianiA,Safavi A, Mohammadzadeh N, Jamei K, Ansari-Damavandi M, Salmon RJ. “Oncoplastic surgery in breast conservation: a prospective evaluation of the patients, techniques, and oncologic outcomes”.

American Journal of Surgery. 2014;208(5):727-34.

 

35. Parsaei R., Omranipour R., Elyasinia F., Ahmadi F., Jamei K., Sabri F., Neishaboury M., Kaviani A.Sentinel Node Ratio as a Predictor of Non-sentinel Lymph Node Involvement”.

Arch Breast Cancer, 2014, 1(3), 81-5.

 

36. Miri R, Rabbani A, Neishaboury M, Kalantar-Moatamedi M, Kaviani A.“Role of Capitonage and Fibrin Sealant in Reducing Seroma Formation after Breast Conservation Surgery: A Randomized Clinical Trial” .

Arch Breast Cancer 2014, 1(2),13-18.

 

37. Kaviani A.,“Archives of Breast Cancer: An Academic Multidisciplinary Breast Cancer Forum”.

Arch Breast Cancer 1 (1), 1-2, 2014.

38. Neishaboury M., Mohamadzadeh N., JameiKh.,Kaviani A., “Predictors of Sentinel Node Involvement in Breast Cancer”.

Arch Breast Cancer 1 (1), 32-36, 2014.

 

39. Ghaderi I., Kaviani A.,Fakhrejahani E., Mehrdad N., Hazar N., Karbakhsh M., “Religious, Cultural, and Social Beliefs of Iranian Rural Women about Breast Cancer: A Qualitative Study”,

Arch Breast Cancer 1 (1), 25-31, 2014.

 

40. Ghadiri F, Iranpour N, Yunesian M, Shadlou Z, Kaviani A. “Do the different reasons for lactation discontinuation have similar impact on future breast problems?”

Asian Pacific journal of Cancer Prevention. 2013;14(10):6147-50.

 

41. Kaviani A.,Baradaran B., Rabbani A, How to manage Idiopathic Granulomatous Mastitis: Case series, review of the literature and suggestion of a new approach”.

The Breast Journal. 2014 Jan-Feb;20(1):110-2.

 

42. Kaviani A.,Sodagari N., Sheikhbahaei S., Eslami V., Hafezi-Nejad N., Safavi A., Noparast M., Fitoussi A.“From Radical Mastectomy to Breast-Conserving Therapy and Oncoplastic Breast Surgery: A Narrative Review Comparing Oncological Result, Cosmetic Outcome, quality of Life, and Health Economy”.

ISRN Oncology, Volume 2013, Article ID 742462.

 

43. Kaviani A, Neishaboury M, Mohammadzadeh N, Ansari-Damavandi M, Jamei K., Effects of obesity on presentation of breast cancer, lymph node metastasis and patient survival: a retrospective review.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013;14(4):2225-9.

 

44. Foroughizadeh M, Mozdarani H, Majidzadeh-A K, Kaviani A.Variation of ATM Gene Expression in Peripheral Blood Cells of Sporadic Breast Carcinomas in Iranian Patients”.

Avicenna J Med Biotechnol. 2012 Apr;4(2):95-101.

 

45. Najafi M., Nedaie H.A., Lahooti A., Omranipour R., Nafissi N, Akbari M.E., Olfatbakhsh A., Kaviani A., Alavi N. Radiation exposure of the surgeons in sentinel lymph node biopsy”.

Iran Journal of Radiation Research, 2012; 10(1): 53-57.

 

46. KavianiA.,Barabaran-N B., Noparast M, Sentinel Lymph Node Biopsy in management of early breast cancer; Is it rational to omit blue dye injection?

Surgery, 2012; 152(1):140.

 

47. Majidzadeh-A K, Kaviani A.,Esmaeili R, Farahmand L, Shojamoradi MH, Zare AA, Eini L, Abbasvandi F, Olfatbakhsh A, Moazen H. Iranian Breast Cancer Bio-Bank: the activity and challenging issues.

Cell Tissue Bank. 2012 Feb 9.

 

48. Ghalandarpoorattar SM, Kaviani A, Asghari F. Medical error disclosure: the gap between attitude and practice.

Postgraduate Medical Journal,2012 ;88(1037):130-3.

 

49. Kaviani A.,Ghadiri F., Iranpour N.,Shadloo Z., Rabbani A. “Breast cancer research in Iran; essential data to organize the researches.”

Asian Pacific journal Cancer Prevention. 2011;12(11):3129-31..

 

50. KavianiA,Djavid GE, Ataie-Fashtami L, Fateh M, Ghodsi M, Salami M, Zand N, Kashef N, Larijani B. A randomized clinical trial on the effect of low-level laser therapy on chronic diabetic foot wound healing: a preliminary report.

Photomedicine and Laser Surgery, 2011: 29(2), 109-14.

 

51. Kaviani A.,Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M., Hosseini M., Rabbani A.“The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.”

Tehran University Medical Journal, 2010:68(4),  213-219. [in Farsi].

 

52. Kaviani A.,Mehrdad N., Yunesian M., Ebrahimi M., Majid-Zadeh K., Akbari ME., “Psychosocial supportive care for breast cancer patients; Iranian physicians’ perspective.”

Iranian Journal of Cancer Prevention, 2010, 3, 1, 23-27.

 

53. KavianiA,Fateh M, Ataie-Fashtami L, Yunesian M, Najafi M, Berry M, “Comparison of Carbon Dioxide Laser Capabilities and Scalpel for Breast Lumpectomy: A Randomized Controlled Trial”.

Photomedicine and laser surgery, 2008, 26: 257-262

 

54. Khanmohammadi M, Garmarudi AB, Ghasemi K, Jaliseh HK, Kaviani A. Diagnosis of colon cancer by attenuated total reflectance-fouriertransform infrared microspectroscopy and soft independent modeling of class analogy.

Medical oncology, 2008 Nov 7.

 

55. KavianiA,Mehrdad N, Najafi M, Hashemi ES, Yunesian M, Ebrahimi M, Hooshmand H, Izadi S. “Comparison of naproxen with placebo for the management of noncyclical breast pain: a randomized, double-blind, controlled trial.

World Journal of Surgery, 2008 Nov;32(11):2464-70

 

56. Shidfar F., Sadeghi S., Kaviani A.“A survey of medical ethics education in Iran medical faculties Iranian”.

Journal Allergy, Asthma and Immunology, 2007; 6 (Suppl 5): 47-51.

 

57. Hatmi ZN, Delavar B, KavianiA,Majd M.Studying the accuracy of breast physical examination and breast physical examination along with mammography in the early detection of breast masses among Iranian women”.

The Breast Journal. 2007;13(3):320-3.

 

58. Kaviani A.,Delavar B., No-Parast M., Hatmi Z.N., Najafi M., Haghighat Sh., Majd M. “The accuracy of midwives CBE in detection of breast lumps”.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2006; 7(2):279-82.

 

59. Kaviani A.,Hashemi E.S., Fathi M., Rabbani A. “Pregnancy induced gigantomastia in a 19 year old woman”.

The Breast Journal. 2006;12(5):495-6.

 

60. Kaviani A.,Fateh M., Nooraie R.Y., Alinagi-Zadeh M.R., Ataie-Fashtami L. ”Low-level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema.” 

Lasers in Medical  Sciences, 2006: 36(5):377-82.

 

61. Kaviani A.,Ataie-Fashtami L., Fateh M., Sheikhbahaee N., Ghodsi M., Zand  N., EsmaeeliDjavid G.R., “Photodynamic Therapy of Head and Neck Basal Cell Carcinoma according to Different Clinicopathologic Features”. 

Lasers in Surgery and Medicine. 2005: 36:377–382.

 

62. Shidfar F., Kaviani A., Parsapour A., Haghighi Z., Aramesh K., Vasheghani Farahani A., Keyhanidoust Z., Mohammadian M., Larijani B. “Ethical guidelines of research on vulnerable groups”.

Journal of Babol University of Medical sciences, Winter 2005. [in Farsi]

 

63. Najafi M., Ebrahimi M., Kaviani A.,Hashemi E.S., Montazeri A. "Breast conserving surgery versus mastectomy: cancer practice by general surgeons in Iran".

BMC Cancer. 2005: 5;5(1):35

 

64. Sadjadian A, Kaviani A., Haji-Mahmoodi M., Montazeri A., Ebrahimi M, Samiei F., Akbari ME.“Complementary and Alternative Medicine (CAM) use by cancer patients in Iran”.

Payesh, summer 2005.[in Farsi]

 

65. Rabbani A., Kaviani A., Jalili D., Djavid G. E. “Mortality of the patients in the general surgery ward of a referral university hospital”.

Official Journal of faculty of Public health, Tehran University of Medical Sciences,  2(4) 59-68 winter 2003. [in Farsi]

 

66. Hashemi E.S., Kaviani A.,Najafi M., Ebrahimi M., Hooshmand H., Montazeri A. “Seroma formation after surgery for breast cancer".

World Journal of Surgical Oncology, 2004: 9; 2(1):44.

 

67. Kaviani A.,Djamali-Zavareie M., Noparast M., Keyhani-Rofagha S. “Recurrence of primary extramedullaryplasmacytoma in both breasts simulating primary breast carcinoma”.

World Journal of Surgical Oncology, 2004: 31; 2(1):29.

 

68. Zargar M., Khaji A., Kaviani A.,Karbakhsh M., Yunesian M., Abdollahi M. “The full moon and admission to emergency rooms”.

Indian J Med Sci. 2004: 58(5):191-5.

 

69. Sadjadian A., Kaviani A.,Yunesian M., Montazeri A., "Patient satisfaction: a descriptive study of a breast care clinic in Iran”.

European Journal of Cancer Care 2004: 13, 163–168.

 

70. Zargar M., Sayyarroudsari B., Shadman M., Kaviani A.,Tarighi P. "Pedriatric transport related injuries in Iran; the necessity of implementation of injury prevention protocols”.

Injury. 2003: 34(11):820-4.

 

71. Kaviani A.,Majidzadeh K., Vahdaninia M.S.“Mastalgia in females attending the Iranian Center for breast cancer”.

Payesh.1(1) 57-61 winter 2001.[in Farsi]

 

72. Rabbaini A., Kaviani A., Jafarian A.“The role of prophylactic antibiotics therapy on the incinence of wound infection after open appendectomy”

TebVaTazkieh. 39(179-183) Winter 2000.[in Farsi]


 

 Presentations:

 

 1. Kaviani A., “Reconnaitre les indications cliniques de l’utilisation de la 
  chimiothérapie, l’immunothérapie et la chirurgie dans le traitement de la maladie oligométastatique du mélanome”, May 2019, Université of Montréal, Nouveauté en pris en charge de mélanome oligométastatique.

 

 1. Kaviani A., “Challenges in Breast Cancer Screening in Iran”, Iranian Cancer Institute annual congress, December 2016, Tehran, Iran.(invited Speaker)

 

 1. Kaviani A., “Management of skin ulcerscaused by breast cancer” Iranian Center for LASER Medicine congress, October 2016, Tehran Iran. (invited Speaker)

 

 1. Kaviani A.,“Surgical techniques and relapse in breast cancer”RazaviHospital  International Cancer congress, 18-20 May 2016, Mashad, Iran. (invited Speaker)

 

 1. Kaviani A.,“Breast Cancer Management; what a clinician expect to know” Iranian National congress of radiologists, 11-13 May 2016, Tehran, Iran. (invited Speaker)

 

 1. Kaviani A.(invited panel Coordinator), Mohagheghi MA, EmamiRazavi H., Kazemian A., Bagheri A., Parsapour A., “Conflict of interest in cancer treatment”, 26th annual Meeting of Iranian Cancer Institute, 26 November 2015, Tehran, Iran.

 

 1. Kaviani A., “Oncoplastic Breast Surgery”, 10th annual meeting of Clinical Oncology society, 12 November 2015, Shiraz, Iran. (invited speaker)

 

 1. Kaviani A. “Immediate Breast Reconstruction in patients who need radiotherapy”, Pannel Coordinator, Nov 2015, 8th TBCC and first international breast cancer congress, Tehran, Iran.

 

 1. Kaviani A., MohammadZadeh N., Safavi A., “Non Sentinel Lymph Node Involvement in Axillary Management of the Axilla”, Nov 2014, 6th National Breast Cancer Congress, Imam Hall, Tehran, Iran (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., Safavi A., Mohamadzadeh N., JameiKh.,Oncoplastic Breast Conservation in Asian Women ConsideringDifferent Techniques and Oncologic Outcomes”, June 2013, Milan Breast Cancer Conference, Milan, Italy. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., “panel Manager; updates in  axillary surgery in Breast Cancer”, October 2013, Annual Meeting of Iranian Society of surgeons, Milad Congress Cancer, Tehran Iran. (Oral Presentation).

 

 1. KavianiA.,“Breast Reconstruction hints; decision making and techniques” 5th National Breast Cancer Congress, October 2012, Milad Congress Center, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., “panel manger, Oncoplastic surgery interference with other disciplines” 5th National Breast Cancer Congress, October 2012, Milad Congress Center, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. KavianiA.,“Risk Assessment in Breast cancer”, 4th Annual congress of Iranian Gynecology Oncology association, June 2012, Milad Hall, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. KavianiA.,“TeachingOncoplastic Surgery”. 7th International congressof breast cancer, Feb 2012, SBMU, Tehran, Iran.(Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., “The role of Surgery in Breast cancer Treatment”, Annual congress of Iranian Nuclear Medicine Association, 2012 Tehran, Iran.  (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A. “Challenges in Oncoplastic Breast Surgery for other disciplines”, 4th Tehran Breast Cancer Congress, October 2011, Tehran, Iran. Panel discussion.(Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A.,Villiams N., Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. KeshtgarM.“Subjective and objective assessment of cosmesis after oncoplastic breast surgery in Asian women.” 15th congress of European Society of Surgical Oncology, September 2010, Bordeaux, France. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A.,Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. Rabbani A.“The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.” 15th congress of European Society of Surgical Oncology, September 2010, Bordeaux, France. (Poster Presentation).

 

 1. Kaviani A., Manager of challenging session: controversies in locally Advanced Breast Cancer, TBCC3, July 2010, Tehran, Iran.

 

 1. Kaviani A.,Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. Rabbani A.“The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.” Third national congress of breast congressTBCC3, July 2010, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A, Ghadiri F, Iranpour N., Shadloo Z. “Breast cancer research in Iran; essential data to organize the researches” APOCP April 2010, Istanbul, Turkey. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A.,Lasers application in general surgery, an overview”, International congress of lasers in Medicine, Jan 2010, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., coordinator of a panel on “Management of early breast cancer”, Iranian association of General Surgeon’s congress, Nov 2009, Tehran, Iran.

 

 1. Kaviani A., “The role of surgery in Metastatic Breast Cancer”, Iranian Association of general surgeon’s annual congress, Nov 2009, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. KavianiA.,“An overview of breast cancer clinical studies in Iran”, Breast cancer genetics symposium, 2009, Tehran Iran. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A, Garbey . “Oncoplastic Breast Surgery Workshop” third international congress on Breast Cancer, Cancer research center, SBMU, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A, Salmon RJ., “New advances in surgical techniques of beast conservative surgery” 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

 1. KavianiA,Tarahhomi M, Noparast M, Lotfi M, Haghighat Sh., Razavi F.“Risk factors for developing upper limb lymphedema after breast cancer treatment in Iran” 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Poster Presentation).

 

 1. Noparast M., Lindtjorn B., Kaviani A, Mohagheghi MA. “Beast cancer treatment in Iran”, 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Poster Presentation).

 

 1. Mehrdad N., Kaviani A., Yunesian  m., Hashemi ES., Najafi M., Hooshmand H.,Ebrahimi M., Baradartam P., Majid-zadeh K. “comparison of Naproxen with placebo for treatment of non-cyclic mastalgia: a randomised triple blind controlled trial”   5th EBCC conference, March 2006, Nice, France (Poster Presentation).

 

 1. Mehrdad N.,Kaviani A., Ghaderi I., Fakhrejahani E., Ebrahimi M., Jarvandi F., Sadjadian AS. ”Iranian wemen’s belief toward breast cancer screening; a qualitative survey”. 13th ECCO conference, October and November 2005, Paris, France (Poster Presentation).

 

 1. Sadjadian A.,Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M., “risk factors for breast fibroadenoma and fibrocystic changes”. 4th world conference on Breast Cancer. June 2005, Halifax, Canada (Oral Presentation).

 

 1. Hashemi E. S., Montazeri A.,Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M. “Drain removal time after breast cancer surgery”. 4th world conference on Breast Cancer. June 2005, Halifax, Canada (Poster Presentation).

 

 1. Kaviani A., Fateh M., Yousefi R., Hejri S. Mortaz, Ghodsi M. “application of  low- level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema”. Laser Florence conference, October 2004, Florence, Italy. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A., Ataeie L., Fateh M., Ali-Nagi_Zade M., Godsi M. Sheikh-Bahaeie N., “photodynamic therapy for head and neck basal call carcinoma according to different pathologic type” 4th Princess Margaret Hospital conference on new developments in cancer, September 2004, Toronto, Canada (Poster Presentation).

 

 1. Kaviani A., Fateh M., EsmaeeliDjavid GE., Godsi M., Ataeie L., “photodynamic therapy for head and neck basal call carcinoma” 12th congress of the European Society of Surgical Oncology, 31 March-3 April 2004, Budapest, Hungary. (Poster Presentation).

 

 1. Montazeri A., Sadjadian AS., Kaviani A., Haji-Mahmoodi M., Ebrahimi M. “Depression and the use of complementary medicine among breast cancer patients” 4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

 1. Najafi M., Ebrahimi M, Kaviani A., HashemiE.“Breast conserving surgery versus mastectomy; Iranian surgeon’s opinion” 4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

 1. Hashemi E., Montazeri A., Najafi M., Haghighat Sh., Kaviani A. “The role of tumor markers in diagnosis of breast cancer recurrence”4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

 1. Hashemi E., Montazeri A., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M. “Seroma formation in breast cancer patients” 4th European Breast Cancer Conference, 16-20 March 2004, Homburg, Germany . (Poster Presentation).

 

 1. Kaviani A., Yousefi R., Hejri S. Mortaz, Ghodsi M. “Postmastectomy lymphedema: application of low- level laser therapy”. Joint International Laser Conference,21-23 September 2003, Edinburgh, Scotland. (Oral Presentation).

 

 1. Kaviani A.,DjavidGH.,”Photodynamic therapy in skin basal cell carcinoma with hematoporphyrin derivate IX in outpatient setting”.18th UICC conference, July 2002,Oslo,Norway. (Oral  Presentation).

 

 1. Kaviani A.,Mehrdad N., Karbakhsh M., Ghaderi I., Ebrahimi M., Hashemi E. “Physicians don’t see eye to eye with each other on the features of psychosocial support”, 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

 1. Kaviani A, Mehrdad N., Fakhrejahani E., Haghighat S., Karbakhsh M., "The ideal psychosocial support team for breast cancer patients: controversies prevails", 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

 1. Fakhrejahani E., Kaviani A, Ansari M., Moradi M., Mehrdad N., Haghighat S., Ebrahimi M., “Breast Complaints: Which cause more distress?" 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

 1. Ghaderi I., Fakhrejahani E., Kaviani A.,Mehrdad N. “Iranian women's beliefs toward breast cancer: a qualitative interview study" 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

 1. Ebrahimi M., Mehrdad N., Akbari M.E.,Kaviani A.,Haghighat S., Fakhrejahani E., “Delayed presentation in breast cancer: patient delay in Iran” "3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

 1. Haghighat S., Akbari M.E., Ansari M.,Kaviani A.,Hashemi E., Ebrahimi M., Fakhrejahani E., “Complications of Tamoxifen in Breast Cancer Patients” "3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

50.  Kaviani A, Sadjadian A., Javid G.E. "Patient satisfaction; Physical Environment makes sense". 11th European Cancer Conference.(ECCO11) October 2001.Lisbon. Portugal. (Poster Presentation).

 

51.  KavianiA,B.HaririSh, Bahadori M. "Post mortem coronary angiography; A new simplified method". 2nd International Congress of Heart Diseases. July 2001 Washington DC. USA. (Poster Presentation).

 

52.  KavianiA,Majidzadeh K, Vahdaninia M. "Breast Pain and Its Associated Factors". 14th Congress of Iranian College of Surgeons. May 2001. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

53.  B.HaririSh, KavianiA,Agili M, Fakhrejahani E. "Coronary Evaluation with Postmortem Angiography". Iranian annual congress of pathology.October 2000. Tehran.Iran. (Oral Presentation).

 

54.  Bahadori M. KavianiA,Agili M, Hosseini M. "Pathologic Indices of Heart in 250 Random Autopsy". 7th International congress of heart diseases. June 1995. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

55.  KavianiA,Agili M, Sadegi B. "Anatomic Indices of the Heart". 2nd National medical student research congress. June 1993. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

 

Numerous lectures in Medical Laser and Breast Cancer field in Iranian Ministry of Health, TUMS and Iranian Medical Council conferences as invited speaker.