مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

مقالات

نتایج مطالعات و پزوهش‌های دکتر احمد کاویانی در مجلات متعددی به چاپ رسیده است که در ادامه به تعدادی اذ آن‌ها اشاره شده است.

مقالات به زبان انگلیسی:

- Khanmohammadi M, Garmarudi AB, Ghasemi K, Jaliseh HK, Kaviani A. “Diagnosis of colon cancer by attenuated total reflectance-fourier transform infrared microspectroscopy and soft independent modeling of class analogy.” Med Oncol. 2008 7
- Kaviani A., Mehrdad N., Najafi M., Hashemi E., Yunesian M., Ebrahimi M., Houshmand H., Izadi Sh. Comparison of Naproxen with Placebo for the Management of Noncyclical Breast Pain: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial. World Journal of Surgery, 2008, 32(11):2464-70.
- Kaviani A, Fateh M, Ataie-Fashtami L, Yunesian M, Najafi M, Berry M, “Comparison of Carbon Dioxide Laser Capabilities and Scalpel for Breast Lumpectomy: A Randomized Controlled Trial”.,Photomedicine and Laser Surgery, 2008, 26(3):257-62.
- Pakaneh MA, Fazeli MS, Ghanaati H, Kaviani A, Aminian A, Zobeiri T, Bashashati M “Non-contrast Spiral Computed Tomography in Diagnosis of Acute Appendicitis”, Iranian Journal of Radiology, 2008;5(1):1-6.
- Shidfar F., Sadeghi S., Kaviani A. “A survey of medical ethics education in Iran medical faculties Iranian” Journal Allergy, Asthma and Immunology, 2007; 6 (Suppl 5): 47-51.
- Hatmi ZN, Delavar B, Kaviani A, Majd M.Studying the accuracy of breast physical examination and breast physical examination along with mammography in the early detection of breast masses among Iranian women Breast J. 2007;13(3):320-3.
- Kaviani A., Delavar B., No-Parast M., Hatmi Z.N., Najafi M., Haghighat Sh., Majd M. “The accuracy of midwives CBE in detection of breast lumps”. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2006; 7(2):279-82
- Kaviani A., Hashemi E.S., Fathi M., Rabbani A. “Pregnancy induced gigantomastia in a 19 year old woman”. Breast J. 2006;12(5):495-6.
- Kaviani A., Fateh M., Nooraie R.Y., Alinagi-Zadeh M.R., Ataie-Fashtami L. ” Low-level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema.” Lasers Med Sci. 2006: 36(5):377-82
- Kaviani A., Ataie-Fashtami L., Fateh M., Sheikhbahaee N., Ghodsi M., Zand N., Esmaeeli Djavid G.R., “Photodynamic Therapy of Head and Neck Basal Cell Carcinoma according to Different Clinicopathologic Features”. Lasers in Surgery and Medicine. 2005: 36:377–382.
- Najafi M., Ebrahimi M., Kaviani A., Hashemi E.S., Montazeri A. "Breast conserving surgery versus mastectomy: cancer practice by general surgeons in Iran". BMC Cancer. 2005: 5;5(1):35
- Hashemi E.S., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M., Hooshmand H., Montazeri A. "Seroma formation after surgery for breast cancer". World J Surg Oncol. 2004: 9; 2(1):44.
- Kaviani A., Djamali-Zavareie M., Noparast M., Keyhani-Rofagha S. “Recurrence of primary extramedullary plasmacytoma in both breasts simulating primary breast carcinoma”. World J Surg Oncol. 2004: 31; 2(1):29.
- Zargar M., Khaji A., Kaviani A., Karbakhsh M., Yunesian M., Abdollahi M. “The full moon and admission to emergency rooms”. Indian J Med Sci. 2004: 58(5):191-5.
- Sadjadian A., Kaviani A., Yunesian M., Montazeri A., "Patient satisfaction: a descriptive study of a breast care clinic in Iran”. European Journal of Cancer Care 2004: 13, 163–168.
- Zargar M., Sayyar roudsari B., Shadman M., Kaviani A., Tarighi P. "Pedriatric transport related injuries in Iran; the necessity of implementation of injury prevention protocols”. Injury. 2003: 34(11):820-4.

مقالات به زبان فارسی:

- معصومه نجفي، ماندانا ابراهيمي، عصمت السادات هاشمي، احمد كاوياني بررسي عملكرد جراحان عمومي در زمينه روش‌هاي مختلف درمان جراحي سرطان پستان: جراحي محافظه كارانه يا ماستكتومي مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان15(85)1385
- عصمت السادات هاشمي، علي منتظري، محمداسماعيل اكبري، معصومه نجفي، شهپر حقيقت، احمد كاوياني نقش تومور ماركرها در عود سرطان پستان مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 15(57) 1385
- اكرم السادات سجاديان، احمد كاوياني، مسعود يونسيان، ابوالفضل فاتح بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات ارايه شده در كلينيك مركز بيماري هاي پستان پايش1381، 1(3).
- عباس ربانی، احمد کاویانی، علی جعفریان بررسی ادامه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بعد از عمل جراحی آپاندکتومی در آپاندیسیت حاد طب و تزکیه1379، 39
- احمد کاوياني ، كيوان مجيدزاده ، مريم سادات وحداني نيا بررسي فراواني نسبي درد پستان در بانوان ايراني پايش 1380،1 (1)
- عصمت السادات هاشمي، علي منتظري، احمد كاوياني، معصومه نجفي، ماندانا ابراهيمي ميزان شيوع و عوامل موثر در بروز سروما در جراحي هاي سرطان پستان پايش 1382، 2(3).
- اكرم السادات سجاديان، احمد كاوياني، علي منتظري، مهرگان حاجي محمودي، ماندانا ابراهيمي، فرهاد سميعي، مسعود يونسيان، محمداسماعيل اكبري استفاده از طب مكمل در بيماران مبتلا به سرطان پایش 1384، 4(3).
- عباس رباني، احمد كاوياني، سيدحسن امامي رضوي، غلامرضا اسماعيلي جاويد بررسي جراحات وارده در زلزله زدگان مصدوم شهرستان بم در بيمارستان امام خميني تهران پایش 1384،4(4).
- عباس رباني، احمد كاوياني، داريوش جليلي، غلامرضا اسماعيلي جاويد بررسي موارد مرگ در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستان امام خميني تهران مجله دانشكده بهداشت 1382، 8(2).
- فاطمه شیدفر، احمد کاویانی، علی رظا پارساپور، زهره حقیقی، کیارش آرامش، علی واشقانی فراهانی، زرین تاج کیهانی، محمد محمدیان، باقر لاریجانی راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1384، 8(3).
- احمد کاویانی، محسن فاتح، مسعود یونسیان، لیلا عطایی، عطاالله پورعباسی، محبوبه ابراهیم نژاد کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر به کار گیری لیزر co2 در جراحی توده های پستانی مجله علمی پژوهشی لیزر پزشکی 1385، 4(1).
- مهرداد برهانی، کاظم محمد، موروش هلاکویی، رضا مجدزاده، احمد کاویانی ارزیابی صحت آزمایشات تشخیصی دربیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد با روش تحلیل سطح زیر منحنی راک پایش 1385، 8(4).