مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

اختتامیه طرح پژ.هشی بررسی آناتومی و پاتولوژی قلب 1373 تهران بیمارستان شریعتی به همراه استاد دکتر بهادری و دکتر نقوی

Closing ceremony of the Heart Anatomy and pathology survey with Professor Bahadori and Dr Naghavi

 

مراسم کنگره سراسری دانشجویان پزشکی 1373 تالار علامه امینی دانشگاه تهران

National medical students congress, Allameh Amini Hall, University of Tehran 1995