پروتکل مواجهه با بیماری های پستان برای اولین باردر سال 1380در مرکز تحقیقات سرطان پستان به رشته تحریر در آمد و پس از آن پس از بیش از 10 سال این نوشتار در سال 1392 مورد بازبینی قرار گرفت. در بازبینی این نوشتار که به صورت الگوریتم های تشخیصی و درمانی نوشته شده است سعی بر استاندارد سازی محتوی و شکل مطالب بوده است. این کتاب اکنون تنها نوشتار در این زمینه در کشور است که به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمده است. در این کتاب بیش از 20 تن از اساتید دانشگاه های مختلف با مدیریت دکتر آسیه الفت بخش به عنوان نویسنده اصلی و دکتر احمد کاویانی به عنوان مدیر پروژه فعالیت نموده اند.

برای دریافت فایل PDF این کتاب اینجا را کلیک کنید.