مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

>>>> قابل توجه بازدید کنندگان محترم، مطالبی که واژه جدید در جلوی آنها ثبت شده است به تازگی روزآمد شده اند

 

 

بیماریهای بدخیم

 

·       کلیات سرطان پستان

·       علایم سرطان پستان

·       انواع سرطان پستان

·       عوامل خطر

·       نقش ارث

·       نمونه برداری از پستان(**جدید)

·       تشخیص سرطان پستان

·       انتشار سرطان در بدن

·       تیم پزشکی

·       کنار آمدن با بیماری

·       شیمی درمانی

·       پرتو درمانی

·       هورمون درمانی (*جدید)

·       ورم دست

·       در حاملگی و شیر دهی

·       پیشگیری

بیماری های خوش خیم 

 

·       درد پستان

·       توده های پستانی

·       فیبروآدنوم

·       فیبروکیستیک

·       ترشحات پستان

·       عفونت های پستان

·       ماستیت گرانولوماتوز(جدید)

·       بزرگی عقده های لنفی پستان

جراحی زیبایی 

 

 

·       نبودن پستان ها 

·       پستان های توبولار

·       بالا کشیدن پستان

·       بزرگی کردن پستان

·       کوچک کردن پستان

·       نوک پستان اضافه

بازسازی پستان 

 

 

·       تصمیم برای عمل

·       بازسازی با بافت بدن

·       بازسازی با پروتز

جراحی سرطان پستان

 

 

·       جراحی پستان (**جدید)

·       جراحی زیر بغل(*جدید)

·       آمادگی های عمومی

·       آمادگی های ویژه در
شرایط خاص