مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

به همراه دکتر تاجیما رییس انجمن آسیا اقیانوسیه پیشگیری از سرطان در  محل پنجمین کنگره آسیایی

آوریل 2010 استانبول ترکیه

With Dr Tajima, President of APOCP, April 2010, Turkey

 

ژوييه 2003 دانشگاه  مك گيل مونترال كانادا  

Mcgill university- Montreal 2003

 

مسابقات سراسری شنا دی ماه 1388 به همراه استاد دکتر ظفرقندی و سایر اعضا