مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

اسلو ژوییه 2002 کنگره انجمن بین المللی  مبارزه با سرطان 

UICC congress- Oslo 2002

استانبول آوریل 2010 پنجمین کنگره سالیانه آسیایی-اقيانوس آرام پیشگیری از سرطان

5th APOCP congress- Istanbul

 

استانبول آوریل 2010 پنجمین کنگره سالیانه آسیایی-اقيانوس آرام پیشگیری از سرطان

5th APOCP congress- Istanbul

 

استانبول آوریل 2010 پنجمین کنگره سالیانه آسیایی-اقيانوس آرام پیشگیری از سرطان

5th APOCP congress- Istanbul

 

استانبول آوریل 2010 پنجمین کنگره سالیانه آسیایی-اقيانوس آرام پیشگیری از سرطان

5th APOCP congress- Istanbul

 

پاریس مه 2010-  کنگره ترومبوپروفیلاکسی به همراه دکتر خورگامی

VTE congress, Paris 2010

 

تهران تیر ماه 1389 سومین کنگره سراسری سرطان پستان در

Third Tehran Breast Cancer Congress- Tehran July 2010

 

تهران تیر ماه 1389 سومین کنگره سراسری سزطان پستان

Tehran Breast Cancer Congress Tehran July 2010

 

بوردو قرانسه- پانزدهمین کنگره انجمن اروپایی جراحی سرطان- تالار بین المللی همایش بوردو سپتامبر 2010

Palais des congres Bordeaux France 15th ESSO congress September 2010

 

بوردو قرانسه- پانزدهمین کنگره انجمن اروپایی جراحی سرطان- تالار بین المللی همایش بوردو سپتامبر 2010

Palais des congres Bordeaux France 15th ESSO congress September 2010

 

 

بوردو قرانسه- پانزدهمین کنگره انجمن اروپایی جراحی سرطان- تالار بین المللی همایش بوردو s\سپتامبر 2010

Palais des congres Bordeaux France 15th ESSO congress september 2010

 

سومین کنگره بین المللی سرطان پستان به همرام دکتر کشتگر- استاد Royal Colledge لندن اسفند 1389 برج میلاد

With Dr Keshtgar in 3rd international breast cancer congress, Tehran, Milad Tower, Iran

 

 

سومین کنگره بین المللی سرطان پستان به همراه دکتر شهلا مسعود - استاد دانشگاه فلوریدا و سردبیر مجله The Breast برج میلاد

With Dr Masood, Editor in Cheif, The Breast Journal, in 3rd international breast cancer congress, Tehran, Milad Tower, Iran