مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

عدم شکل گیری پستان:

 

این ناهنجاری فقدان یک طرفه و  یا دو طرفه پستان به صورت مادر زادی است. در صورتی که کل بافت پستان و هاله و نوک پستان وجود نداشته باشد به آن آماستیا amastia گفته میشود. فقدان بافت پستان به تنهایی (درحالی که هاله ونوک پستان موجود باشد) آمازیا amazia نام دارد.

همان طور که اشاره شد این ناهنجاری نادر می تواند به صورت یک طرفه یا دو طرفه باشد. در صورتی که تنها یک پستان تشکیل نشده باشد ممکن است به طور همزمان عضله ی سینه ای همان سمت هم تشکیل نشده باشد که این حالت باعث فرو رفتگی در ناحیه جلوی قفسه صدری می شود. بر خلاف نوع یک طرفه، در نوع دو طرفه این حالت غالبا با سایر اختلالات مادرزادی مانند وجود شکاف در کام، اختلاف در شکل گیری اندام های فوقانی و اختلاف در مجاری ادراری وسندرم پولاند[1] همراه است.

در بعضی از موارد این اختلال در سایر افراد خانواده فرد بیمار هم دیده می شود که نشان دهنده ی الگوی توارثی آن (به صورت اتوزمال غالب ) است.

درمان این اختلال با بازسازی پستان با پروتز و یا با کمک از عضله، بافت چربی و پوست قسمت های دیگر است ولی از آنجا که برای جاگذاری پروتز لازم است آن را با بافتی متشکل از عضله و چربی پوشش داد، بنابر  این حتی در مواردی که برای اصلاح این وضعیت از پروتز استفاده  می شود باید از پوشش عضله، بافت چربی و بافت همبندی سایر قسمت های بدن مانند عضله پشتی استفاده نمود.  در مواردی که هاله و نوک سینه هم وجود نداشته باشد پس از بازسازی پستان و تامین حجم پستان در عمل جراحی اول، در مرحله بعد باید هاله و نوک سینه نیز بازسازی گردد.

 


 

 

 

عدم شکل گیری پستان در یک نگاه:

ملاحضات:

- یک اختلال نادر مادرزادی است.

- گاهی با الگوی اتوزومال غالب به ارث میرسد ودر نتیجه در سایر افراد خانواده هم دیده میشود.

- میتواند یک یا دو طرفه باشد.

- میتواند به همراه سایر اختلالات مادر زادی (اختلال در اندام فوقانی . سندروم پولاند. اختلال در مجاری ادراری ) دیده شود.

 

درمان:

بازسازی پستان با فلپ از سایر نقاط بدن با یا بدون جاگذاری پروتز به صورت همزمان

 

 [1] سندروم پولند Poland Syndrome این سندرم نخستین بار در قرن نوزدهم توسط یک دانشمند انگلیسی به نام آلفرد پولند معرفی شد. در این سندروم به طور مادرزادی ناهجاری هایی در یک سمت از بدن وجود دارد. از جمله ی این ناهنجاری ها عدم تشکیل یا عدم تکامل عضلات سینه در یک نیمه از قفسه ی سینه، عدم شکل گیری هاله و نوک پستان در سمت درگیر و چسبیده بودن انگشتان دست در سمت درگیر است.